Αναλαμβάνουμε εξ'ολοκλήρου την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας και τη συντήρηση του εξοπλισμού.


Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

  • Κάμερες παρακολούθησης
  • Συστήματα συναγερμού
  • Σύστημα πυρανίχνευσης
  • Access control
  • Καταγραφή και αποθήκευση υλικού καμερών


Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: